fejlec_001

 

Az alapítvány céljai:
 Kötelessége,teljesítése során megsérült, megrokkant, vagy elhunyt biztonsági dolgozók ,illetve családtagjaik megsegítésében ,az ezzel kapcsolatos szociális tevékenységben,
 
Biztonsági dolgozók biztonságát és munkakörülményeit javító  módszerek és eszközök kifejlesztésére irányuló szociális tevékenységeben ,kutatásban,valamint Közrend és közlekedés védelme.
 
Célul tűztük magunk elé a fiatal nemzedékek testi-lelki-szellemi fejlődésének javítását, a hátrányos helyzetű tanulók mentális és fizikai képességeinek fejlesztését.
 
Finanszírozzuk olyan daganatos és tartós betegségben szenvedő gyermekek és felnőttek gyógykezelését, akik számára megfizethetetlen ennek költsége.
 
Szociális intézmények létrehozását (anya otthon,felzárkóztató óvoda) és annak fent tartását. 
 
Határon túli magyarok (Kárpátaljai,Felvidéki és Erdélyi) támogatását.


Az alapítványunk tevékenysége:

 

Olyan élelmiszerek felkutatása,mely annak ellenére,hogy  alapvetőnek számít,mégis gyakran hiányzik a családoknál, valamint tartós élelmiszerek beszerzése/adományok/, ezek eljuttatása a rászoruló családoknak

Fontos a korszerűtlen háztartási eszközök cseréje /adományok/


Ruházati és öltözködési,valamint tisztító- és tisztálkodó szerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök beszerzése, adományok gyűjtése és elküldése  a rászoruló családokhoz


Szociális tevékenység, családsegítés


Hátrányos helyzetű családok felzárkóztatásának segítése


Egyedülálló, kiszolgáltatott időskorúak felkutatása és segítése


A szegénység elleni küzdelemben való részvétel


 A családok,egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális,egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése


Egészségmegőrzés,betegségmegelőzés ,gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység 


Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása 

2016-02-01_20.29.43-1
24287743494_4be0eb5e9d_h
24686142029_f21d75113a_o